česky
E-shop (produkty najdete v jednotlivých vinařstvích)Košík:

0.00 Kč

Přejít k pokladněVysypat

Historie Institutu invalidů cizinecké legie

 

CIZINECKÁ LEGIE - ESPRIT DE CORPS

Tradice & odvaha!

Historie...

Nejprve je to historie Cizinecké legie, založené v roce 1831, jejíž život se od té doby ztotožňuje jak s životem francouzské armády,, tak s životem Francie.

Pak je to historie Centra invalidů Cizinecké legie - to bylo založeno v roce 1953 jako útočiště pro válečné raněné.

Věrni tradici původních stavitelů, legionáři nadále rozvíjeli a zlepšovali toto místo, které od té doby přichyluje i další bývalé vojáky, nejčastěji ty, na které historie zapomněla.

Cizinecká legie dnes nadále udržuje tuto tradici a zohledňuje tak jednu ze základních zásad legionářské solidarity:

„NIKDY NEOPUSTÍŠ SVÉ LIDI - ANI V BOJI, ANI V ŽIVOTĚ".

 

... rodný kraj...

Oblast Capitaine Danjou leží v Puyloubier, na úpatí hory Sainte-Victoire.

Jde o jednu z krajin, kterou miloval Paul Cézanne pro krásu jejích tvarů, měnlivých barev a polohu jejích svahů a strání.

Tato krajina poskytuje pro vinice výjimečné podmínky - půda je chudá a kamenitá, s mimořádnou dávkou slunečního záření a vysušujícím vlivem mistrálu. Tak umožňuje produkci mimořádně charakteristického vína, které je považováno za jedno z nejpřírodnějších ve Francii. 40 hektarů vinic požívá požívá označení appelation d´origine controlée Cotes de provence.

Výroba, jejíž technologie se provádějí s péčí odpovídající prostředí, odpovídá požadavkům zadávacích podmínek promyšleného zemědělství.

 

... a naděje

V současné době je centrum domovem asi stovky důchodců a pokouší se zachovat pro každého z nich důstojné životní podmínky s tím, že jim poskytuje možnost pracovat ve prospěch celého společenství.

Mezi různými provozovanými aktivitami je vinařství snad tou největší kolektivní činností, ve které má každý jednotlivec své místo. Tím, že se z bývalých legionářů stali vinaři, se do vinařské kultury přenáší do kultury výroby vína i jejich tradice, pocit poslání a uspokojení z dobře vykonané práce.

A tito lidé vám s hrdostí nabízejí prvotřídní vína „Esprit de corps" - Duch šiku. tato vína symbolizují jejich spojení s hodnotami, které se vyvíjely v náročných podmínkách, kde jeden bere ohled na druhého.

Koupíte-li si víno z oblasti Capitaine DANJOU, umožníte těmto mužům, aby toto velmi citlivé období svého života prožili klidně a vyrovnaně, na půdě kraje, který si zvolili a na půdě, kterou v tomto duchu obdělávají.

hlavička dopisu
Aubagne, 14. června 2010
č. 329/COMLE/EM/BASELE/FELE

 

Vážené dámy a pánové,

 

Cizinecká legie se po celou dobu své existence zabývala těžkým údělem svých invalidů, kteří utrpěli zranění ať už v boji nebo v životě.

Z tohoto důvodu v roce 1953 zakoupil francouzský stát na úpatí hory Sainte Victoire území a dal jej k dispozici Cizinecké legii, aby tak pomohl při budování základů solidarity. Tato oblast byla pokřtěna jménem kapitána DANJOU a zrodilo se tak středisko invalidů Cizinecké legie (ILLE). Brzy nato se pak uskutečnilo v už uspokojivých a důstojných podmínkách přijetí prvních raněných z války v Indočíně a Alžíru.

Centrum invalidů Cizinecké legie spadá pod pravomoc Centra vzájemné pomoci Cizinecké legie (nezisková organizace se sociálním posláním) a zajišťuje od té doby přijetí, ubytování a reintegraci bývalých legionářů bez ohledu na jejich věk, závislost na ostatních a typ jejich postižení - ve všech případech ale hluboce spojených s cizineckou legií, již považují za svou rodinu. Tím, že se středisko rozhodlo poskytnout domov bývalým legionářům, ponejvíce se nacházejícím v nejisté morální nebo materiální situaci, nechce nijak být překážkou pro jejich zdroje obživy a je tak věrno heslu „neopustíš ani své mrtvé, ani své raněné".

Aktivity týkající se znovuzařazení svých svěřenců do života, které tato organizace uskutečňuje - zde jde hlavně o vinařské činnosti - jsou nezbytné pro další pokračování svěřeného poslání. Komercializace příslušných výrobků prostřednictvím firmy Hajabusa v České republice je tak významnou podporou věci solidarity a vzájemné pomoci, které centrum už po více než padesát let uskutečňuje.

Z tohoto důvodu vás prosím o co nejpříznivější přijetí pana Petra Sokola, jednatele firmy Hajabusa s.r.o. v České republice - firmy, která má naše svolení vám představit prvotřídní druh vína „Esprit de corps", vyšlechtěného našimi veterány na půdě oblasti kapitána DANJOU. Toto AOC Cote de Provence - elegantní, aromatické a vyvážené - bude jistě schopno vzbudit pozornost náročné klientely, kterou upoutá i myšlenka poctivého, sociálně zaměřeného a solidárního obchodu.Děkuji vám předem za zájem o naše zařízení a co nejsrdečněji zdravím. 

podpis.jpg

Všechna práva vyhrazena © 2010 HAJABUSA s.r.o. , tel.: +420 775 911 956, email: info@hajabusa.cz